Šta digitalni marketing znači za jednu firmu?

Digitalni marketing podrazumijeva promociju proizvoda ili usluga korištenjem digitalnih komunikacijskih kanala da bi poruka došla do primarne, odnosno ciljne publike. Precizna definicija digitalnog marketinga ne postoji, ali je bitno definisati njegov cilj, odnosno stvaranje i održavanje veze između firme i korisnika/kupca njenih proizvoda i usluga. Na taj način se gradi međusobno povjerenje, upućuje se korisnik […]